AROI ASIA-KONSERNET

 

Vårt hovedområde er salg av take away og catering fra mobile, men også etter hvert permanente, utsalgssteder. Vi har pr. dags dato to utsalgssteder for take away og catering i Trøndelag.

Vi teller i dag nesten 30 ansatte.