AROI ASIA-KONSERNET

 

Vårt hovedområde er salg av take away og catering fra mobile, men også etter hvert permanente, utsalgssteder. Vi har pr. dags dato to utsalgssteder for take away og catering i Trøndelag, og nr. tre og fire er rett rundt hjørnet. Take away-utsalgene er sentrert rundt et dagligvareutsalg som i tillegg til å selge til forbrukere også forsyner de lokale Aroi Asia Thai Kitchen-utsalgene med råvarer. Vi har en målsetting om å nå 50 utsalg i sentrale strøk i landet innen 5 år, og vi sikter på å overføre modellen med én eksotisk dagligvare som forsyner flere lokale take away-utsalg under Aroi Asia-navnet flere steder i Norge.

Vi teller i dag nesten 30 ansatte, og beregner å doble antall ansatte i løpet av 2018.

Vi satser også på netthandel av eksotiske dagligvarer og take away-bestilling via nett, og i samarbeid med våre tekniske leverandører på web og kassesystem har vi høsten 2017 utviklet en butikkdata-integrert bestillingsapp for take away. Appen vil bli tilgjengelig for iOS og Androidenheter gjennom App Store og Google Play i løpet av januar 2018.